Centos7安装Docker

目前,CentOS 仅发行版本中的内核支持 Docker。
Docker 运行在 CentOS 7 上,要求系统为64位、系统内核版本为 3.10 以上。
Docker 运行在 CentOS-6.5 或更高的版本的 CentOS 上,要求系统为64位、系统内核版本为 2.6.32-431 或者更高版本。

使用脚本安装 Docker

1、使用 sudo 或 root 权限登录 Centos。
2、确保 yum 包更新到最新。

#确保 yum 包更新到最新
sudo yum update
#执行 Docker 安装脚本,执行这个脚本会添加 docker.repo 源并安装 Docker。
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
#启动 Docker 进程
sudo service docker start
#验证 docker 是否安装成功并在容器中执行一个测试的镜像
sudo docker run hello-world
#开机自启Docker
systemctl enable docker.service

到此,docker 在 CentOS 系统的安装完成。

 

===================================

快速安装版命令

sudo yum install -y yum-utils \
  device-mapper-persistent-data \
  lvm2
  
sudo yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
    
sudo yum -y install docker-ce
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
点赞

发表回复